Polityka prywatności

Competizer oferowany przez usługodawcę - Webest s.c. Danuta Stawarz,  Magdalena Czekała zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Competizer i użytkownika serwisu należącego do Competizer obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie competizer.com.

Competizer nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu oraz nie nabywaj usług oferowanych przez Competizer.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu należącego do Competizer możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub kontaktu z zainteresowanym. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie newslettera należącego do Competizer wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi email newslettera.

Zamawianie usług 

Zamawianie usług oferowanych przez Competizer wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. 

Niezapowiedziane Wiadomości

Competizer zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Competizer rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów i usług  (np. aktualizacje platformy, promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Competizer takie jak informacje o  realizacji usługi.

Cookies (Ciasteczka)

Serwisy należące do Competizer wykorzystują Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA) oraz Hotjar (administrator cookies: Hotjar Ltd.) do analizy zachowań użytkowników i uczestników w obrębie usługi. Narzędzie to używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do do badania i raportowania sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających witryny.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.